Venice Travel guide Guía turística de Venecia Guida informazioni Venezia  Przewodnik po Sewilli Guide de Voyage de Venise Путеводитель по Венеции Turistický průvodce Benátkami Ghidul turistic al Veneţiei Toeristische gids van Venetië Rejseguide til Venedig

Benátky


 


Benátky

Náměstí Sv. Marka
Náměstí Sv. Marka je srdcem Benátek a slouží jako orientační bod pro většinu návštěvníků, kteří přicházejí do Benátek. Zde se konají nejdůležitější události v Benátkách. Původ náměstí se datuje do IX. století. Na prostranství před Sv. Markem byl kdysi maják, dva malé kostely a rozlehlá zahrada patřící jeptiškám, které ji v IX. století přenechali městu aby zde mohlo vzniknout sídlo vlády: Bazilika a Dóžecí palác. Do nynějšího stavu byla Bazilika rekonstruována a rozšířena v roce 1177, po velké povodni.

Náměstí je obklopeno domy a podloubími označovanými “Procuratie”, nazývají se tak pravděpodobně proto, že zde žili a pracovali prokurátoři starobylých Benátek. Jsou dva typy Procuratii: staré Procuratie a nové Procuratie. Byla by škoda nezmínit hodinovou věž, z XV. století, jednu z architektonicky nejznamnějších staveb v Benátkách, která se nachází nad obloukem kde začíná jedna z nejživějších ulic v Benátkách, jež je plná stánků, tato ulice nese označení Merceria. Astronomické hodiny jsou zdobeny zlacenými a smaltovanými reliéfy a kromě času ukazují fáze měsíce a znamení zvěrokruhu.

Byla by škoda neprojít se po náměstí a pod podloubími, nenavštívit luxusní obchody a nevypít si kávu nebo čokoládu v některém z historických barů jako je el Quadri, ačkoli ceny jsou zde velmi vysoké. Na nejvzdálenějším kraji náměstí můžete shlédnout zvonici, která zde byla vybudována v roce 912, a je vysoká 98 metrů. Vyplatí se vystoupat na zvonici, protože ze samého vrcholu věže je nádherný výhled na „bazének Sv. Marka“, vodní plochu mezi kanálem Lido, La Giudecca a Velkým kanálem.

Bazilika Sv. Marka
Bazilika Sv.Marka byla vybudována dvěma benátskými obchodníky v roce 828, aby zde byly umístěny ostatky Sv. Marka.
V roce 976 byla původní budova zničena požárem, jež navíc zahubil jediné osoby, které  věděly kde se nacházejí ostatky Sv. Marka.  Současná podoba stavby se datuje k roku 1094, při otevření nového kostela se jako zázrakem sesunul jeden ze sloupů a byli nalezeny ostatky Sv. Marka, které jsou od té doby uchovávány v místní kryptě.
Půdorys baziliky je ve tvaru řeckého kříže a je zdoben mramorem a nádhernými kameny pocházejícími z orientu. Drahé kameny se použily jak pro mozaiky, které zdobí vnitřek baziliky, tak pro docílení zlatého efektu a zářivých barev na kupolích a klenbách.
Hlavní průčelí baziliky je tvořeno pěti hlavními portály uzavřenými bránami z bronzu. Hlavní brána nese označení “Puerta de Fiori”, a je opatřena velmi významným basreliéfem s výjevem Narození Páně. Uvnitř baziliky je oltář - la Pala de Oro - věhlasná byzantská zlatotepecká práce. V bazilice jsou rovněž uchovávány bronzoví koně pocházející z Konstantinopole.

Dóžecí palác
Po straně baziliky Sv. Marka je možné obdivovat majestátní Dóžecí palác, který byl několikrát přestavovaný, nejdůležitější přestavba se konala po požárech v letech 1574 a 1577. Dóžecí palác byl sídlem dóžete (el dux) a benátské vlády, stejně tak Tribunů a věznice až do pádu Republiky v roce 1797.

Palác je nejdůležitějším příkladem gotického slohu v celých Benátkách. Jeho průčelí je zdobeno růžovým a bílým mramorem, a když na něj dopadají sluneční paprsky je velmi  působivé. V interiéru paláce je možné obdivovat nádherné nádvoří jehož hlavní průčelí je postaveno v renesančním slohu, s neobyčejnou sochařskou výzdobou a sloupořadím. Na boku Dóžecího paláce, nad kanálem, se nachází most vzdechů, jehož jméno se odvozuje od nářků odsouzených na smrt, kteří při jeho přecházení naposledy směly spatřit Benátky.

Most vzdechů
Až do druhé poloviny XVI. století se v Dóžecím paláci nacházela věznice. Později bylo  naproti Dóžecímu paláci vybudováno nové vězení, na druhé straně kanálu, a v roce 1602 byl také postaven most vzdechů, aby došlo k propojení vězení s tímto palácem.  Název mostu vzdechů odvozuje svůj původ od vězňů, kteří naříkali když procházeli pod tímto mostem směrem do blízkého vězení. Cely vězení se nalézali v chladných a úzkých podzemních tunelech, kde je ještě dnes cítit atmosféra časů dávno minulých. Některé z cel byly vyrobeny z železného materiálu a jiné ze dřeva a všechny se nacházeli pod úrovní hladiny moře.

Teatro La Fenice (Fénix)
Divadlo bylo postaveno mezi léty 1790 a 1792. Hlediště divadla je tvořeno pěti řadami s lóžemi. Divadlo je zdobeno dech beroucím způsobem s převahou pozlacených a postříbřených prvků, stejně tak pásy a medailónky ze zářivých barev, které v průběhu představení někdy odvádějí divákovu pozornost. Podle tradice italských divadel, se v divadle La Fenice dalo jíst, bavit se a přijímat návštěvy zatímco probíhalo divadelní představení.

Velká benátsky kanál
Velký kanál, nebo pro místní také “Canalazzo”, je hlavním kanálem v Benátkách, který rozděluje město na dvě části. Tento kanál představuje nejdůležitější komunikaci ve městě a dále se po jeho celé délce nacházejí nejvýznamnější budovy v Benátkách. Převážnou část těchto budov kdysi vlastnili nejbohatší patricijské rodiny obchodníku. Zde byly také postaveny domy zvané “fondaco” (dům-skladiště), v nichž se nacházeli jak skladiště, tak obytné domy obchodníků (jedním z nejznámějších je Turecké skladiště). Poblíž Rialtského mostu, nejznámějšího ze všech čtyřech mostů Velkého kanálu, byly vystavěny obchodní paláce jako je například palác la Ceca. V průběhu celé historie města byl tento kanál nejfrekventovanější cestou pro vaporettos (vodní autobusy), vodní taxi a gondoly. Nejlepším způsobem jak si vychutnat krásu majestátních budov nacházejících se po obou březích Velkého kanálu, je projížďka na gondole, a raději v páru. Zbývající tři mosty Velkého kanálu jsou: Most Akademie,  Most Degli Scalzi a Most Ústavy.
Každou první neděli v září se na Velkém kanálu koná historická regata, která je hojně navštěvovaná nejrůznějšími benátskými plavidly.

Rialtský most
Zpočátku byl Rialtský most jediným mostem, který spojoval oba dva břehy Velkého kanálu. Most arkádového typu je tvořen ze dvou nakloněných plošin s řadou malých typických obchůdků na každé straně (most je zastřešený ale po obou stranách otevřený). Původně se zde koncentroval veškerý  obchod a benátský ruch. Rialtský most je nejstarší ze všech čtyřech mostů přes Velký kanál. V této oblasti se nachází Rialtské tržiště, které bylo vybudováno v XI. století a jež dodalo této oblasti velký obchodní potenciál. Zde se soustředili dílny na výrobu a obchody na prodej zlata, látek a koření. Také zde sídlily banky a námořní pojišťovací kanceláře.

Ca’ d’Oro
Jeden z paláců nejlépe architektonicky ztvárněných v celém Velkém kanálu a v celých Benátkách vůbec. Palác je zdoben zlatými (odtud pochází jeho jméno) a mramorovými dekorativními prvky. V interiérech paláce se nachází známa socha Sv. Sebastiana (1490) od Adrea Mantegna.

Arzenál (Benátská loděnice)
Tato budova byla v Benátkách srdcem a centrem námořního života. Arzenál je datován do XII. století a v průběhu století byl nejdůležitější námořní loděnicí v Evropě. Dnes je zde umístěno muzeum historie námořnictví.

Celnice (Punta de la Dogano)
La “Punta de la Dogana” (Punta de la Aduana), je místo odkud je možné si vychutnat nádherný výhled na vodní plochu u Sv. Marka. Na těchto místech se v XV. století nacházela celnice, která kontrolovala obchodníky přijíždějící do Benátek.

KOSTELY

Santa María de la Salud
Kostel Santa María de la Salud se nachází poblíž Punta de la Aduana a byl vystaven na místě původního kláštera jako dík Panně Marii za to, že uchránila Benátky v roce 1630 od morové nákazy. Od kostela je krásný pohled na vodní plochu u Sv. Marka.  Na tomto místě je třeba vyzdvihnout hlavní schodiště, vchod a bělostnou kupoli kostela. Kostel byl projektován známým architektem Baldassarre Longhena a díky elegantnímu bílému mramoru použitému při stavbě se jedná o nejlepší příklad kostela barokního slohu v Benátkách. Jak již bylo zmíněno výše, kostel byl postaven na důkaz díků Panně Marii za to, že uchránila Benátky od morové rány. Každý rok 21. listopadu se slaví den Panny Marie della Salud, v tento den přichází do kostela k motlitbě enormní množství Benátčanů.

San Giorgio Maggiore
Tento kostel se nachází na ostrově San Giorgio, naproti náměstí Sv. Marka. Byl postaven mezi léty 1566 a 1610 na základě projektu Andrea Palladio a sídlil v něm řád benátských benediktinů. Je zde patrná dokonalost proporce interiérů kostela, tak typická pro de Palladiu. Zde se nacházejí významná umělecká díla, jako „poslední večeře“ od Tintoretta.

San Moise’
Kostel San Moise’ je jedním z nejstarších kostelů v Benátkách jehož výstavba se datuje do VIII. století. Konstrukce kostela byla původně dřevěná, později byl kostel rekonstruován za použití kamene na přání  Moisé Verniera, podle něhož byl kostel také pojmenován. V roce 1105 kostel vyhořel a jeho rekonstrukce se později nesla v byzantském stylu s gotickými prvky. Kostel se opět rekonstruoval roku 1632 v důsledku dalšího požáru. Průčelí kostela bylo dokončeno v roce 1668.

Santa Maria Gloriosa Dei Frari
Tento kostel se nachází  v “sestiere” (čtvrti) de San Polo a jeho původ je spjat s prvním mnichy – následovníky Františka z Assisi. Jeho stavba, která byla zahájena v roce 1340 se odehrávala na místě původního kostela, trvala mnoho let a díky tomu je kombinací mnoha různých architektonických stylů, s převahou rafinovaných a elegantních kontrastů, které jsou důležitou součástí celkového dojmu tohoto velkého kostela. Rozměry kostela jsou mimořádné. Velmi důležité jsou i umělecká díla, která se zde nacházejí, například la “Asunta”, z roku1516, od mistra Tiziana.

Kostel Sv. Zachariáše
Tento kostel se nachází v “sestiere” de Castello abyl postaven mezi léty 1444 a 1515. Kostel je v gotickém stylu a jsou zde patrné rovněž prvky stylu renesančního. Jedním z nejvzácnějších obrazu je „Zbožná rozprava se Svatými“ od Giovanni Belliniho.

Kostel De Los Carmines
Stavba kostela de Santa María Asunta nebo také de los Carmines započala v roce 1286 a byla dokončena až v roce 1348. Kostel se nachází v v “sestiere” (čtvrti) de Dorsoduro. Průčelí kostela v sobě kombinuje prvky gotické a byzantské.

Kostel Spasitele (Del Redentore)
Kostel se nalézá na ostrově de la Giudecca, a byl postaven mezi léty 1577 a 1592 podle projektu Andrea Palladio. Kostel byl vybudován na oslavu konce morové rány v roce 1576 a z tohoto důvodu se každou třetí neděli v červenci zde slaví svátek Spasitele. Kostel je charakteristický svou elegancí a klasicistním stylem.

 


Zpět nahoru


Další  

Upozornění: Snažili jsme se o uvedení co možná nejpřesnějších informací, ovšem v případě jakýchkoliv škod, ublížení na zdraví nebo potíží vzniklých v důsledku výše uvedených informací neneseme žádnou odpovědnost.


 
Naučte se Španělsky ve Španělsku
    Kursy španelštiny ve Španelsku  


Orientační plán Benátek
 zvětšit  

 

 

Úvod | Historie Benátek | Užitečné informace | Orientační mapy Benátek | Počasí v Benátkách | Doprava

Památky v Benátkách | Benátská muzea | Noční život v Benátkách | Okolí Benátek | Restaurace v Benátkách | Cinelli